«

jun 12

Om något händer med el. eller VA.

Det gäller jour för va och el.

I första hand ringer vi Kenneth Persson, 076 209 18 30.

Skulle han inte gå att nå ringer vi Johan Boije, 070 366 76 77